SẢN PHẨM
CÁC LOẠI HỖN HỢP GIA VỊ

Các loại hỗn hợp gia vị và nước sốt được phát triển đặc biệt bằng cách kết hợp các chức năng tối ưu, với hương thơm riêng biệt, mùi vị độc đáo và màu sắc hấp dẫn.

Các giải pháp đặc biệt cho các loại gia vị và nước sốt:

      • Hỗn hợp gia vị
      • Nước sốt
      • Nước sốt ăn liền
      • Chất làm bóng
      • Nguyên liệu làm sốt