HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG
Cơ sở sản chất đạt chất lượng
GMP certified and meets
the "CLEANROOM Class
100,000" requirement
Hệ thống chất lượng tiêu chuẩn của chúng tôi
Đảm bảo chất lượng
  • Phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng
  • Kiểm tra chặt chẽ các thông số vật lý, hoá học và vi sinh trên toàn bộ sản phẩm
  • Độ pH, độ ẩm, độ dẻo, lượng muối, nồng độ CO2 được kiểm tra chặt chẽ