SẢN PHẨM
HỆ THỐNG PHỦ

Chúng tôi cung cấp giải pháp hệ thống lớp phủ hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Các dòng sản phẩm hệ thống phủ bao gồm:

  • Chất làm tăng cường độ ẩm bề mặt của bột
  • Bột nhồi
  • Bột phủ/tẩm